motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum objekt B

Popis projektu: Popis projektu Novostavba administrativní budovy s železobetonovým monolitickým skeletem s bezprůvlakovými spodními deskami se založením na pilotách.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci statické části pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A s.r.o. - Ing.arch. Jan Aulík
Dodavatel: Dodavatel PSJ, a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 450 mil. Kč