motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum objekt B

Popis projektu: Popis projektu Administrativníbudova vysokého standardu, osazená moderními technologiemi techniky prostředí a datových sítí. Budova slouží jako sídlo GE Capital Bank.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokuemnaci architektonicko-stavební části projektu projektu ke stavebnímu povolení, dokumentace pro provedení stavby. Koordinace profesí a zároveň vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A s.r.o. - Ing.arch. Jan Aulík
Investor: Investor BBC building a.s.
Dodavatel: Dodavatel PSJ, a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 450 mil.Kč