motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum objekt C

Popis projektu: Popis projektu Novostavba administrativní budovy, která slouží jako sídlo Hewlett Packard, Paegas, 3M.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části ke stavebnímu povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Koordinace profesí a vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A s.r.o. - Ing.arch. Jan Aulík
Dodavatel: Dodavatel PSJ, a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 480 mil. Kč