motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum objekt VILADOMY

Popis projektu: Popis projektu Novostavba administrativního a bytového komplexu s podzemním parkingem. Jde o objekt s železobetonovým monolitickým skeletem s bezprůvlakovými deskami založenými na pilotách.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci statické části k územnímu rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Ing.arch. Jan Aulík
Dodavatel: Dodavatel PSJ, a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 230 mil. Kč