motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bytový dům EPOQUE

Popis projektu: Popis projektu Novostavba bytového domu s 31 podlažími a výškou budovy 104 metry v Praze Na Pankráci. Konstrukční systém představuje železobetonový monolitický sloupový skelet. V suterénu jsou parkingy a technické zázemí objektu. Nadzemní podlaží slouží k bydlení. Vzhledem k velikosti objektu je suterénní část domu rozdělena na dva dilatační celky - vjezdová rampa a drobné technologické objekty.
Hlavní objekt: - I. dilatační část je přibližně obdelníkového tvaru o velikosti cca 70x55 metrů, na kterou navazuje nadzemní část o 31 bytových podlažích. II. dilatační celek tvoří suterénní objekt garážových stání nepravidelného tvaru o rozměru 60x20 metrů. Konstrukčně je nadzemní část řešena jako celek se dvěma ztužujícími jádry. Založení je projektováno na základové desce. S ohledem na výšku domu přes 100 metrů a tvar konstrukce, bylo nutno řešit statické i dynamické namáhání objektu. Pro realizační dokumentaci byly výsledky upřesněny na modelu ve větrném tunelu.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci statické části pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci zadání stavby 01/2010, statické a dynamické výpočty nosné železobetonové konstrukce.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o. - Ing.arch.Radan Hubička
Investor: Investor Epoque - Lancaster