motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bytový komplex Barrandov

Popis projektu: Popis projektu Kaskády C, D, E a Kaskády IV., V. Projektovaný objekt Barrandov C o rozměru cca 18,9 x 45,7m má 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží, poslední 2 jsou atypická. V podzemních podlažích se nacházejí garážová stání, 2.PP je zcela pod terénem mimo severní část, kde je vjezd do 2.PP. Projektovaný objekt Barrandov D a E o rozměru cca 23,9 x 47,5m má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, poslední podlaží je atypické. V podzemním podlaží se nacházejí garážová stání a je po celém obvodě odvětráno. Bytové domy IV. a V. mají 6 nadzemních podlaží a 1 suterenní podlaží. V nadzemních patrech jsou umístěny bytové jednotky. V 1. PP jsou umístěny garážová stání a technické zázemí objektu. Suterénní podlaží je umístěno na úrovni terénu a je částečně otevřené. Půdorys domu je ve tvaru obdélníku o rozměrech 19m x 46,5m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem v PP, který v 1. NP přechází na příčný stěnový systém. V posledních 3 podlažích částečně přechází ve zděnou kontrukci. Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách přes zákkladové patky nebo pasy. Objekty IV. a V. jsou prakticky shodné.
Building zpracoval: Building zpracoval Stavební část a stavebně konstrukční část projektu ve stupni DPS.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor Finep Barrandov západ a.s.