motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Centrum Malešice I. a II. etapa

Popis projektu: Popis projektu I.etapa se skládá ze 4 domů označených dle nadzemních částí A1, B1, B2, C123. Areál slouží převážně jako bytové centrum, pouze v rozsahu 1.NP jsou navrženy komerční prostory. Společné suterény slouží jako parkovací plochy pro osobní automobily a jako technické zázemí objektů. Domy A1 a B2 jsou věžové objekty s 20, resp.17 nadzemními podlažími, domy B1 a C123 mají 8 nadzemních podlaží. Objekty jsou spojené společnými dvoupodlažními suterény. II. etapa se skládá ze 4 domů označených dle nadzemních částí D1, E12, F12, F34. Areál slouží převážně jako bytové centrum, pouze v rozsahu 1. NP jsou navrženy komerční prostory. Společné suterény slouží jako parkovací plochy pro osobní automobily a jako technické zázemí. Domy D1 a F1 jsou věžové objekty s 18, resp. 15 nadzemními podlažími, domy E12, F2 a F34 mají 8 nadzemních podlaží, objekty jsou spojené společnými dvoupodlažními suterény. Půdorys areálu je v úrovni 1. PP tvaru obdélníku se základními rozměry cca 139,5 x 56,2, resp. 56,5 m. Modulový systém je pravoúhlý s rozpony, převáženě od 5.0 do 7.5m a některými atypickými poli. Obě etapy maji konstrukční systém navržen jako monolitický železobetonový skelet.
Building zpracoval: Building zpracoval Statickou část ve stupni dokumentace pro provedení stavby - návrh a výpočet konstrukce, výkresy tvarů, výztuže a prefabrikátů, autorský dozor.
Architekt návrhu: Architekt návrhu CASUA s.r.o. - Ing.arch. Oleg Haman
Investor: Investor I. etapa - SIDI Prague s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel I. etapa - Metrostav a.s.
II. etapa - VCES a.s.
Rok realizace: Rok realizace I. etapa 2011 - 2012
II. etapa hrubá stavba - 12/2014, celkově léto 2015