motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

kontakt

B u i l d i n g , spol. s r.o.


Sídlo společnosti:
Slavíkova 20
130 00 Praha 3

Kancelář společnosti:
Peckova 13/301
186 00 Praha 8

Jednatel společnosti:
Ing. Zdeněk Muška

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 224 814 546
Mobil:    +420 603 175 308
E-mail: building@building-sro.cz

IČ: 453 171 27
DIČ: CZ4531727
Registrace: Krajský obchodní soud Oddíl C vložka 7687
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 695367/0300 
ID datové schránky: g4uqcsw