motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Hotel PUPP

Popis projektu: Popis projektu Objekt je umístěn do dvora historické budovy hotelu Pupp. Z umístění objektu vyplývá pak i mírně lichoběžníkový půdorysný tvar s maximálními rozměry 28,2 x 18,1m, který kopíruje rovnoběžné hrany stávajících objektů. Objekt má celkem dvě podlaží, nad částí střechy je navržena nástavba nad schodištěm (částečně 3.NP), není podsklepen a je zakončen rovnou střechou s odpočinkovou terasou. Půdorysně má ve svém středu umístěn bazén s rozměrem 14,4 x 6,5m a hloubkou 1,4m. Založení objektu je plošné na základovou, tvarově velmi složitou desku. Zatímco v prvním podlaží je z větší části soustředěna technologie a místnosti zázemí, druhé podlaží je již naplno využito lázeňským provozem. Novostavba bude napojena na okolní stávající budovy pomocí třech technologických kanálů, které se napojují na vnitřní kanál. Napojení vnějších kanálů na objekt bude vodotěsné s použitím venkovních dilatačních pásů Sika DR19, umožňující pohyb 10mm vodorovně a střih 5mm svisle. Vnitřní kanál bude po celé délce zastropen dodatečně pomocí plechobetonové desky. Dodatečné zastropení umožní montáž technologického zařízení.
Building zpracoval: Building zpracoval Statickou část - výpočty, výkresy tvaru a výztuže.
Architekt návrhu: Architekt návrhu atelier KAAMA - Ing.arch. Mrázek, Ing.arch. Petříčková
Investor: Investor Grandhotel Pupp
Dodavatel: Dodavatel Baustav Karlovy Vary
Rok realizace: Rok realizace 2013 - 2014