motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Kulturně obchodní centrum - Nový Smíchov

Popis projektu: Popis projektu Multifunkční komplex na místě Tatra Smíchov. Sever budovy je železobetonový, monolitický skelet s dodatečně přepínavými stropy. Založení budovy je na pilotách.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci pro statickou část ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Vykonával funkci jako generální projektant a hlavního inženýra projektu. Zpracovával prováděcí dokumentaci svislých konstrukcí nadzemních podlaží sekce I., II., V., VI. a prefa prvků fasád a multikin.
Architekt návrhu: Architekt návrhu -
Investor: Investor -
Dodavatel: Dodavatel SKANSKA CZ
Investiční náklady: Investiční náklady 3 000mil. Kč
Rok realizace: Rok realizace -