motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Obytný soubor Britská čtvrť

Popis projektu: Popis projektu Britská čtvrť I (A,B,C); Britská čtvrť II; Britská čtvrť III; Britská čtvrť IV; Britská čtvrť V; Britská čtvrť VI; Objekt F; Objekt G; Objekt H; Objekt Isaac Newton House
Domy jsou 6 až 15 podlažní. Založení na pilotách. Celkem 1.222 bytových jednotek. Objekt F, obdobně i objekt G, se skládá ze 2 podzemních a 7 nadzemních podlaží, kdy poslední 2 podlaží jsou mírně ustoupená. Půdorys domů je ve tvaru obdélníku se zkoseným rohem na jihu domu s rozměry v úrovni suterénu cca 21,8 x 44,5m. Konstrukční systém domu je navržen takto - v suterénech železobetonový monolitický, převážně sloupový skelet, nadzemní podlaží pak systém příčných nosných stěn, žlb. komunikačních jader a žlb. desek stropů. Poslední 2 podlaží budou provedena s využitím nosných zděných stěn a žlb. monolitických stropních desek. Stropní konstrukce nad 1.PP je zesílena vysokými průvlaky, které podporují ty svislé, železobetonové stěny nadzemních podlaží, které nejsou umístěny nad sloupy podzemních podlaží. Objekt H se skládá ze 2 podzemních a 7 nadzemních podlaží, kdy poslední 2 podlaží jsou mírně ustoupená. Půdorys domu je ve tvaru obdélníku s rozměry v úrovni suterénu cca 19 x 68m. Konstrukční systém domu představuje - v suterénu železobetonový monolitický převážně sloupový skelet, nadzemní podlaží pak systém příčných nosných stěn, žlb. komunikačních jader a žlb. bezprůvlakových stropů.
Building zpracoval: Building zpracoval Stavební a stavebně konstrukční část projektu ve stupni DPS.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor Stodůlky jih a.s.