motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Obytný soubor Štěrboholy - objekt E

Popis projektu: Popis projektu Objekt E obytného souboru se skládá z 1 podzemního a 6 nadzemních podlažích. Suterén slouží jako parkovací stání a technické zázemí objektu. Nadzemní podlaží jsou obytná. Suterén je částečně otevřen - odkopán a svahy zajištěné obvodovými stěnami suterénu. Půdorys domu je ve tvaru obdélníku s rozměry v úrovni suterénu cca 19,8 x 33,4m. Konstrukční výška v NP je 2.965m. Konstrukční systém, hlavní nosné konstrukce suterénu představuje železobetonový monolitický skelet, nadzemní podlaží přechod na příčný stěnový systém. Založení na pilotách.
Building zpracoval: Building zpracoval Architektonicko-stavební část a stavebně konstrukční část projektu ve stupni DPS.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Ing.arch. Petr Šichtanc
Investor: Investor Euro Park Praha a.s.
Dodavatel: Dodavatel Imos Brno a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2013 - 2014