motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Obytný soubor Zelené Město I. a II. etapa

Popis projektu: Popis projektu I. etapa se skládá ze 17 domů. Areál slouží jako bytové centrum. Suterény slouží jako parkovací plochy pro osobní automobily a jeko technické zázemí objektů. Domy 1 až 16 mají 6 nadzemních podlaží, objekty jsou spojené po dvou nebo třech společnými jednopodlažními suterény. Dům č. 17 je věžový s 11 nadzemními podlažími a dvoupodlažním suterénem. II. etapa se skládá ze 13 domů. Areál slouží jako bytové centrum. Suterény slouží jako parkovací plochy pro osobní automobily a jako technické zázemí objektů. Domy 19 až 30 mají 6 nadzemních podlaží, objekty jsou spojené po dvou nebo třech společnými jednopodlažními suterény. Dům č. 18 je věžový s 11 nadzemními podlažími a dvoupodlažním suterénem. Konstrukční systém objektů v obou etapách je navržen jako monolitický železobetonový skelet v suterénu a kombinovaný systém v nadzemních podlažích.
Building zpracoval: Building zpracoval Statická část ve stupních DUR, DSP, DZS a DPS - návrh a výpočet konstrukce, výkresy tvarů, výztuže a prefabrikátů.
Architekt návrhu: Architekt návrhu I. etapa - DARAMIS Group s.r.o.
II. etapa - Casua s.r.o. - Ing. arch. Oleg Haman
Investor: Investor Zelené Město a.s.
Dodavatel: Dodavatel I. etapa - IMOS BRNO a.s.
II. etapa - Syner s.r.o.
Rok realizace: Rok realizace I. etapa 2008 - 2009
II. etapa 2013 - 2015