motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Platnéřská 19

Popis projektu: Popis projektu Stávající objekt, který má být rekonstruován, má suterén, 7 nadzemních podlaží a podkroví. Dům byl postaven v roce 1914. V roce 1996 byla provedena rekonstrukce objektu, která se týkala stropních konstrukcí. Novostavbu tvoří dvoupodlažní (suterén a přízemí) technologický objekt v dvorní části objektu, uvažovaný zeželezobetonu. Nad přízemím jsou železobetonové trámy stropu. Ve vyšších nadzemních podlažích jsou novodobé ocelobetonové stropy z válcovaných I profilů a plechobetonových desek. Objekt je založen na základových kamenných pasech.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci statické části pro provedení stavby.