motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Polyfunkční budova České pojišťovny

Popis projektu: Popis projektu Administrativní budova z železobetonového skeletu. Budova má 3 podzemní a 7 nadzemních podlaží.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci statické části pro stavební povolení a pro provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o. - Ing.arch. Zdeněk Hölzel, Akad.arch. Jan Kerel
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2008