motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Polyfunkční centrum Národní, Copa Centrum

Popis projektu: Popis projektu Novostavba administrativního centra a btového domu. Nosná konstrukce s zelezobetonovým skeletem. Objekt má 8 nadzemních a 4 podzemní podlaží. Založení na základové desce. Pažící konstrukce stavební jámy je tvořena s pomocí milánských stěn. Řešení vazeb je na stávající konstrukci metra.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokuemntaci statické části pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Cigler Marani architects a.s.
Investor: Investor Copa Centrum Národní s.r.o.