motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Polyfunkční dům U dubu, domy C,D,E

Popis projektu: Popis projektu Domy mají společné suterény. Dům F je výškově posunutý o jedno podlaží, je propojený se suterény ostatních domů rampou. Dům C má 7 nadzemních podlaží, dům E 8 nadzemních podlaží a dům F 5 nadzemních podlaží. Domy jsou oddělené dilatacemi. Hlavní nosné konstrukce představuje železobetonový monolitický skelet, který přechází v nadzemních podlažích na příčný stěnový systém. Poslední patra v kombinaci se zděnými nosnými stěnami. Založení objektu na pilotách.
Building zpracoval: Building zpracoval Stavební část a stavebně konstrukční část projektu ve stupni DPS.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor Kuchař & Thein s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s
Rok realizace: Rok realizace 2014 - 2015