motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Polyfunkční dům U Svobodárny

Popis projektu: Popis projektu Dům s 5 komerčními prostory v 1 nadzemním podlaží a 104 byty v nadzemních podlažích. Hlavní objekt má 9 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Vedlejší objekt má 4 nadzemní podlaží. Parkování je ve dvoře domu v 1 podzemním podlaží. V domě jsou navrženy byty o velikosti 1+kk až 5+kk.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby včetně činnosti hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o. - Ing.arch. Petr Bouřil
Investiční náklady: Investiční náklady Ve výstavbě.