motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Polyfunkční objekt U Svobodárny

Popis projektu: Popis projektu Polyfunkční objekt, skládající se ze 2 samostatných objektů. Větší objekt má 1 podzemní a 9 nadzemních podlaží. Založení hlubinné na pilotách, konstrukční systém kombinace sloupového a stěnového systému. V 8. a 9.NP je použito na nosné stěny zdivo. Nad komerčními prostory v 1.NP je trámový strop, který vynáší 2.-9.NP pomocí mohutných průvlaků. Stropní deska nad 2.-9.NP je navržena s použitím filigrálů. Nejvíce namáhaná místa pak je čistě železobetonová monolitická deska. Druhý objekt - mezonetový dvojdům má v 1.NP nosné železobetonové stěny s monolitickou stropní deskou, ve 2. a 3.NP jsou železobetonové příčné krátké stěny v rámci schodiště a podélná stěna. Zbylé příčné stěny jsou zděné, stropní konstrukce jsou kombinované z monolitické železobetonové desky a filigrálových desek s dobetonávkou. 4.NP je zděné s monolitickým železobetonovým stropem. Mezi těmito dvěma objekty je navržena žlb. stěna tloušťky 20cm, která uzavírá půdorys objektu. Tato stěna je z důvodu tepelné techniky oddělena od obou nadzemních objektů pomocí nosníků AVI, které tuto stěnu zajišťují na účinky větru.
Building zpracoval: Building zpracoval Stavební a statickou část projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor Yellow properties, s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel Baustav Karlovy Vary
Rok realizace: Rok realizace 2013-2014