motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Rezidence Budečský vrch - Ovenecká 33

Popis projektu: Popis projektu Rekonstrukce bývalého hotelu Splendid na bytový dům. Ocelová nástavba se 7 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentace pro stavební povolení, dokuemntace pro provedení stavby a autorský dozor.
Architekt návrhu: Architekt návrhu TaK Architekti s.r.o.
Investor: Investor Prague Prime House
Dodavatel: Dodavatel Casta Písek a.s.