motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Společenské centrum Breda a Weinstein, Opava

Popis projektu: Popis projektu Společenské centrum Breda a Weinstein Opava má za cíl zhodnotit areál bývalého pivovaru v blízkosti centra Opavy. Dostavbou nových objektů a rekonstrukcí několika stávajících historicky hodnotných, ponechaných budovách ve spojení s historickou památkou OD Breda a Weinstein vznikne moderní multifunkční objekt občanské vybavenosti. Areál tvoří samostatný uzavřený blok nepravidelného půdorysu, přibližně tvaru protáhlého pětiúhelníku se základními rozměry cca 200 x 120m v úrovni 1.NP. Dispozičně se skládá z několika provozních celků tj.hromadné garáže v suterénech, obchodní a skladové plochy supermarketu v 1.NP, obchodní a administrativní plochy ve 2.NP až 4.NP a plocha multikin v části 3.NP a 4.NP. Nové konstrukce jsou rozděleny původními ponechanými a rekonstruovanými objekty Varny a Spilky na dvě hlavní části: východní a západní. Spojené jsou novým krčkem na jižní straně areálu. Obě části mají 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V části 1.NP a 4.NP je vloženo mezipatro. Součástí areálu jsou ještě další stávající ponechané rekonstruované objekty: Stará Sladovna, Nová Sladovna, Varna a Spilka. Základní nová část je tvořena železobetonovou dostavbou - skeletem se sloupovým konstrukčním systémem se základním modulem 8 x 8,3m. Stropní konstrukce jsou deskové, bezprůvlakové, tloušťky převážně 280mm s hlavicemi. Pasáže a átria mezi stávajícími objekty a novými částmi jsou zastřešeny ocelovými prosklenými konstrukcemi. Stávající ponechané objekty jsou rekonstruovány a jejich dispozice uvolněny pro nové využití. Nové stropy jsou železobetonové, deskové. Nové krovy jsou většinou navržené s nosnou ocelovou konstrukcí. Založení nových konstrukcí je projektováno na velkoprůměrových vrtaných pilotách s ohledem na poměrně nepříznivé geologické a hydrologické poměry. Stávající objekty budou podchyceny a zajištěny tryskovou injektáží.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentace statické části pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu SHA - Šafer Hájek Architekti s.r.o.
Investor: Investor BREDA & WEINSTAIN a.s.