motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

USP Sulická

Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu LILA architektonický atelier s.r.o. - Ing.arch. Jan Lauda
Investor: Investor Hlavní město Praha