motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BC Smíchov/RIVERVIEW

Popis projektu: Popis projektu Administrativní budova BC Smíchov/Riverview slouží převážně jako administrativní centrum, pouze v rozsahu 1.NP jsou navrženy komerční a společenské prostory. Suterény slouží jako parkovací plochy pro osobní automobily a jako technické zázemí objektů. Dům má 7 nadzemních podlaží a tři suterény. Půdorys objektu je v úrovni 1PP lichoběžníkového tvaru se základními rozměry cca 49,5 x 38,5, resp. 12,0 m. Modulový systém je pravoúhlý s rozpony převážně 8.1 x 8.1 m a některými atypickými poli. Konstrukční systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Založení je provedeno na základové desce.
Building zpracoval: Building zpracoval PD statické části dokumentace změny stavby před dokončením, dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor.
Architekt návrhu: Architekt návrhu TENGBOMGRUPPEN AB, GP: EBM s.r.o. - Ing. arch. Ivan KREJČÍ
Dodavatel: Dodavatel SKANSKA a.s.
Rok realizace: Rok realizace hrubá stavba – 09/2014, celkově – 1. čtvrtletí 2015