motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

profil firmy

B U I L D I N G , spol. s r.o. je projektovou  kanceláří, která vznikla v únoru 1992.

Building STATICS s.r.o. je statickou kanceláří, která vznikla v lednu 2019.

V obchodním styku s našimi klienty a při tvorbě projektové dokumentace ctíme křesťanské hodnoty, na kterých vznikla západní civilizace, tedy zodpovědnost, čestnost a dodržení daného slova.

Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána od stupně studie až po prováděcí projekty včetně výkonu autorského dozoru nad prováděním stavby.

Dle námi zpracovaných prováděcích projektů byly realizovány desítky významných staveb.

Kromě komplexní projektové dokumentace byly ve společnosti již od začátku její existence zpracovávány samostatně statické části projektů staveb projektovaných významnými architektonickými ateliery.

Dnem 1. 1. 2019 byla založena samostatná statická kancelář Building STATICS s.r.o.​, která je přímým pokračovatelem statické sekce B U I L D I N G, spol. s r.o. a to jak personálně, tak v oblasti nabytého know-how. Specializace v oblasti statiky je především na monolitické železobetonové konstrukce a rekonstrukce staveb.

Odbornou erudovanost obou společností dokládá fakt, že společnosti zaměstnávají 5 autorizovaných inženýrů v oboru statika a dynamika staveb a 5 autorizovaných inženýrů pro pozemní stavby.

 

Veškerá projektová dokumentace je zpracovávána v CAD programu ALLPLAN a statické výpočty v programu SCIA Engineer.        V případě zájmu klienta lze dokumentaci zpracovat v BIM.