motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

profil firmy

Building spol. s.r.o. je projektovou a inženýrskou kanceláří, která vznikla v únoru 1992. V obchodním styku s našimi klienty a při tvorbě projektové dokumentace ctíme křesťanské hodnoty, na kterých vznikla západní civilizace, tedy zodpovědnost, čestnost a dodržení daného slova.

V současné době zaměstnáváme projektanty v oborech projektant-statik, projektant-stavař a architekt. Odbornou erudovanost společnosti dokládá fakt, že společnost zaměstnává 6 autorizovaných inženýrů v oboru statika a dynamika staveb a 4 autorizované inženýry pro pozemní stavby.

Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána od stupně studie až po prováděcí projekty. V případě zájmu investora zajišťujeme inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a autorský dozor nad realizací stavby.

Dle námi zpracovaných prováděcích projektů byly realizovány desítky významných staveb.

Kromě komplexní projektové dokumentace jsou ve společnosti samostatně zpracovávány statické části projektů staveb projektovaných významnými architektonickými ateliery. V oblasti statiky se společnost specializuje na monolitické železobetonové konstrukce, rekonstrukce staveb a statické posudky.

 

Veškerá projektová dokumentace je zpracovávána v CAD programu (stavební i statické výkresy tvaru a výztuže) a statické výpočty v programu SCIA Engineer. V případě zájmu klienta lze dokumentaci zpracovat v BIM.

V říjnu 2003 se Building s.r.o. stal držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009 pro projekční a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Průkazy energetické náročnosti budov Na základě oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu – číslo oprávnění 0438 – společnost vypracovává průkazy energetické náročnosti budov.