motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Centrální dispečink ČD

Popis projektu: Popis projektu Administrativní budova, železobetonový skelet založený na pilotách, 1 podzemní podlaží, 6 nadzemních podlaží, možnost dostavby 2 podlaží.
Building zpracoval: Building zpracoval Jednostupňová dokumentace statické části včetně autorského dozoru při výstavbě.
Architekt návrhu: Architekt návrhu SUDOP a.s.
Investor: Investor SŽDC s.o.
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s.