motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Jinonická vyhlídka

Popis projektu: Popis projektu Bytový objekt s komerčními prostory. Jsou zde 3 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Jde o 2 dilatační celky půdorysně zalomené. Založení je plošné na vibroizolaci pro zamezení přenosu vibrací od metra a zamezení přenosu strukturálního hluku. Kombinace skeletu a stěnového systému.
Building zpracoval: Building zpracoval Výkresy výztuže a změny statického výpočtu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu TAK atelier s.r.o., Hradec Králové
Investor: Investor T.B.I.W., a.s.
Dodavatel: Dodavatel ROSS holding a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2011