motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Luka

Popis projektu: Popis projektu Projekt nájemního bydlení, patnáct nadzemích podlaží s možností nástavby dalších pěti nadzemních podlaží. Dvě a ž tři podzemní podlaží, železobetonová stěnová konstrukce, unikátní antivibrační opatření, přemostění technologických kolektorů, založení na skupinách pilot, vyložení balkonů na isonosnících až 2,7m, horní stavba natočena oproti spodní o 45° - masivní přechodová deska tl. až 1m.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor
Architekt návrhu: Architekt návrhu CAMA architekti s.r.o.
Investor: Investor Luka Residential s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel Hinton a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 500 mil. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2015-2017